Ekocentrum jako takové začalo vznikat kolem roku 2000 v budově mateřské školy. Nelze najít lepší místo, neboť zahrada a přilehlý les tvoří tu nejkrásnější učebnu...
V současné době probíhá na ekocentru ročně kolem 200 programů pro školy, které jen za rok 2011 navštívilo přes 3200 lidí. Náš malý zvěřinec, ve kterém je kolem 80 zvířat od králíků až po hady, nabízí zájemcům např. v chovatelském kroužku setkat se s různými druhy opravdu zblízka.
Centrum ekologické výchovy Dúbrava Hodonín
Cíle naší činnosti:

Cíle činnosti Centra ekologické výchovy sledují především obecný záměr zvýšení ekologické gramotnosti všech generací, vytvoření nabídky aktivit v rámci alternativního a zdravého životního stylu, přírodě blízkého trávení volného času apod. Činnost také od počátku zahrnuje působení v oblasti konkrétní práce a pomoci ochraně přírody a životního prostředí. Dalším cílem je zviditelnění a přiblížení ekologické výchovy široké veřejnosti, zlepšení jejího kreditu a šíření principů ekologické výchovy mezi pedagogické pracovníky i dobrovolníky pracující s dětmi, mládeží popř. dospělou veřejností. Významnou složkou, na kterou se činnost Ekocentra zaměřuje, jsou výukové programy pro mateřské, základní i střední školy .


Uvedená činnost si klade za cíl šířit:

Odpovědnost za vlastní životní prostředí (lokální aspekt), celostní myšlení (souvislosti místní, regionální, globální, historické apod., nalézání příčin a důsledků všeho jednání), smyslové vnímání přírody - šířit prostě pocit "mít rád přírodu", vytvoření skutečně přitažlivé a zároveň smysluplné náplně volného času dětí, mládeže i dospělých (tak aby se dalo v této alternativě najít zalíbení a radost), myšlenky ekologické výchovy v prostředí škol a výchovu k nekonformitě.

Spolupracujeme s...


Ekocentrum Hodonín úspěšně spolupracuje s dětskými a ochranářskými organizacemi, jako např. Hnutí Brontosaurus, ZOO Hodonín, DDM Strážnice, ZO Český svaz ochránců přírody aj. Ekocentrum dále významně spolupracuje s Městem Hodonín (Den Země, Dny zdraví, Den dětí).

Konkrétně se činnost orinetovala především na tyto oblasti:


- výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ (ročně celkem 220 programů, jichž se zůčastnilo přes 4000 dětí)

- pravidelnou činnost - práce dětských a mládežnických kroužků a klubů

- příležitostná volnočasová činnost (víkendové akce, besedy, přednášky, dílny)

- táborová činnost ( letní tábory pro děti a pracovně prožitkové tábory na pomoc přírodě)

- soutěže, výstavy a prezentace

- odbornou pomoc, kurzy a vzdělávací aktivity

-akce pro veřejnost-Den Země, slavnost padajícího listí, Vánoční dílny atd.
+420 725 341 593
P1090365.JPG

Aktuálně:

Poslední volná místa k přihlášení na tábor NA KUS ŘEČI SE ZVÍŘATY
v termínu od 13. do 17. srpna, cena 1400 Kč.
Více informací na telefonu 725 341 593 nebo přímo na ekocentru.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one